İşletmede Geçici Bir Süre Faliyet Durdurulmuştur...